دریای متلاطم با افزایش باد‌های ۱۲۰ روزه در هرمزگان

از امروز با تشدید فعالیت باد‌های ۱۲۰ روزه احتمال گرد و غبار و کاهش رطوبت نسبی در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش تیلا نیوز، کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: تا روز دوشنبه در مناطق دریایی با افزایش باد‌های شرقی (بویژه در دریای عمان) وضعیت دریا متلاطم است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی از تردد در دریای عمان خودداری کنند و در سایر مناطق دریایی استان با احتیاط تردد کنند.

وی گفت: از نظر دمایی ماندگاری هوای گرم و خشک و کاهش رطوبت نسبی تا روز دوشنبه در استان پیش بینی می‌شود.