دستور جدید وزیر اقتصاد درباره وام بدون ضامن / بهانه بانک ها برای عدم تخصیص وام در دو ماهه پایانی سال قابل قبول نخواهد بود

تسنیم : خاندوزی از تمام مدیران شبکه بانکی خواسته شده تا تمام مصوباتی که صادر شده تا فردا ظهر روی سایت تمامی بانک‌ها قرار گیرد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص ضمانت اجرایی دستور العمل وزارت اقتصاد گفت: یکی از محورهای اساسی تحول نظام بانکی سهولت وام خرد برای مشتریان خوش حساب است.

وی افزود: دو ضمانت اجرا برای این مصوبه وجود دارد. یکی متن توافق بین وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی است. امروز اکثر بانک‌های دولتی با بخشنامه خود بانک به سراغ اجرای این مصوبه رفته‌اند. ضمانت اجرای دوم هم نظارت بازرسی هر بانک و بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی است و با مدیران بانکی که این مصوبه را اجرا نکنند برخورد خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: معتقد هستیم که اکثر مدیران بانکی به دلیل فوایدی که برای آحاد جامعه دارد همکاری می‌کنند. از تمام مدیران شبکه بانکی خواسته شده تا تمام مصوباتی که صادر شده تا فردا ظهر روی سایت تمامی بانک‌ها قرار گیرد. ضمن اینکه بهانه بانک ها برای عدم تخصیص وام در دو ماهه پایانی سال قابل قبول نخواهد بود.

وی در خصوص ابهامات در خصوص توقف اجرای این مصوبه دولت گفت: اجرای این مصوبه به تازگی و از ابتدای همین هفته آغاز شده و وزارت اقتصاد به جد پیگیر اجرا شدن آن خواهد بود.