“دشتیانه” مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس شد

"احسان دشتیانه" به عنوان مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، طی مراسمی و با حکم محسن بازارنوی مدیرعامل هلدنیگ صبا انرژی، “احسان دشتیانه” به عنوان مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس منصوب شد.

دشتیانه دارای سوابقی همچون معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن ، عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن و …. است.

در این مراسم از زحمات سعید بزرگی در دوران تصدی مدیرعاملی شرکت صبا فولاد خلیج فارس تقدیر به عمل آمد.