دورهمی های خانوادگی؛ عامل بیش از ۵۰ درصد ابتلا به کرونا

دورهمی در فضای باز نیز بدون رعایت فاصله گذاری فیزیکی باعث انتقال ویروس می شود.

سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد موارد ابتلا به بیماری کرونا به واسطه دورهمی های خانوادگی است، گفت: خانواده ها از دورهمی ها صرف نظر کنند، زیرا مهمترین راه قطه زنجیره انتقال ویروس کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه پرهیز از دورهمی است.

دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد موارد ابتلا به بیماری کرونا به واسطه دورهمی های خانوادگی است، اظهار کرد: عامل انتقال بیماری کرونا از راه دستگاه تنفسی منتقل می شود و سرایت بالایی دارد.

وی دورهمی در فضای بسته را فرصتی برای انتقال ویروس و ابتلای فرد و افراد به بیماری کرونا دانست و افزود: دورهمی در فضای باز نیز بدون رعایت فاصله گذاری فیزیکی باعث انتقال ویروس می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه در صف های نانوایی بدون رعایت فاصله گذاری فیزیکی احتمال انتقال ویروس وجود دارد، گفت: بسیاری از مردم در سطح جامعه پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند، اما تعدادی از افراد همچنان بدون ماسک در اماکن عمومی حضور دارند.

مهرابیان، در پاسخ به این سوال که «آیا می توانیم دورهمی خانوادگی داشته باشیم؟»، خاطرنشان کرد: خانواده ها از دورهمی ها صرف نظر کنند، زیرا مهمترین راه قطه زنجیره انتقال ویروس کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه پرهیز از دورهمی و جلوگیری از عادی انگاری و استفاده از وسائل حفاظت فردی به ویژه ماسک است.