دو انتصاب جدید در آموزش و پرورش هرمزگان

حسن جراره به عنوان معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان و علی اکبر شعبانی ایسینی نیز به عنوان رییس اداره بازرسی این اداره کل  منصوب شدند.

به گزارش تیلا نیوز، محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان طی حکمی، حسن جراره را به سمت معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش و علی اکبر شعبانی ایسینی را به سمت رییس اداره بازرسی اداره کل منصوب کرد.

🔹جراره دارای مدرک کارشناسی ارشد و در آخرین مسوولیت خود رئیس اداره بودجه اداره کل بود و علی اکبر شعبانی نیز با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی مسئولیت اداره حراست آموزش و پرورش شهرستان قشم را بر عهده داشت.