ذخیره آب سد‌های هرمزگان رو به اتمام

مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: ذخیره آب ۴ سد استقلال، سرنی و شمیل و نیان رو به اتمام است.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری صدا سیما مرکز خلیج فارس؛ جمشید ایدانی افزود: در حال حاضر سد استقلال و سرنی ۳۵ درصد و سد‌های شمیل و نیان ۱۷ درصد ذخیره آب دارند.

به گفته وی آب سد‌های شمیل و نیان برای کشاورزی میناب استفاده می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: فقط سد جگین در استان با ۷۵ درصد ذخیره آب وضعیت به نسبت خوبی دارد.

ایدانی با اشاره به اینکه سال گذشته وضعیت بارندگی خوبی در استان نداشتیم افزود: طبق پیش بینی هواشناسی امسال نیز وضعیت بارندگی خوبی در استان نداریم.

وی گفت: با آبشیرین کن‌هایی که اوایل امسال وارد مدار شدن تاکنون موفق به تامین آب آشامیدنی مردم در استان بوده ایم، اما مصرف آب منطقه در تابستان امسال به شدت افزایش یافت.

مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: تا شروع بارندگی‌ها باید در مصارف خانگی و صنایع کوچک مدیریت بهتری داشته باشیم