ذخیره ۴۰ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری هرمزگان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: در بارندگی‌های دی ماه امسال ۴۰ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان ذخیره شد.

به گزارش تیلا نیوز، سیدمحمدنور موسوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: استان هرمزگان دارای ۱۷ حوزه آبخیز با وسعت ۱۰ میلیون هکتار است که حدود ۳۰ درصد آن در استان‌های همجوار فارس، کرمان و بوشهر قرار دارد.

او ادامه داد: در بارندگی‌های دی ماه امسال ۴۰ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان ذخیره شد.

موسوی گفت: بیشترین سازه‌های آبخیزداری در بالادست چاه‌های کشاورزی، قنوات، اراضی کشاورزی، چشمه‌سار‌ها و مناطقی احداث شده که تاثیر مستقیم در تولید پایدار محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امنیت غذایی به خصوص تولیدات محصولات خارج از فصل در استان هرمزگان دارند.