رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان: دنیا با ظرفیت های تجاری استان هرمزگان آشناست / با اتاق های بازرگانی کشورهای متعددی ارتباط برقرار کرده ایم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان گفت: اتاق بازرگانی هرمزگان تاکید بسیار ویژه ای در بحث مبادلات بین المللی و شناساندن ظرفیت های استان هرمزگان در بحث اقتصادی و گردشگری به کشورهای هدف دارد.

محمدرضا صفا، افزود: تلاش ها و هماهنگی های کم سابقه اتاق بازرگانی هرمزگان و نمایندگی وزارت امور خارجه در بندرعباس دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه بین الملل برای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان رقم زد.

وی با بیان اینکه بدون شک دسترسی به بازارهای هدف و معرفی محصولات و ظرفیت های استان مهمترین هدف ما در حوزه بین الملل است که همکاری همه جانبه مسوولان را می طلبد، تصریح کرد: تعامل و همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه در استان با اتاق بازرگانی هرمزگان بی نظیر بوده است و امید است این روند همچنان ادامه یابد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه دنیا با ظرفیت های تجاری استان هرمزگان آشناست و امید می رود با حذف قوانین دست و پاگیر و فرصت سوز بتوانیم جایگاه محصولات استان را در بازارهای هدف تقویت کنیم، عنوان کرد: در بحث مراودات تجاری با کشور بلاروس به ویژه در بخش کشاورزی دستاوردهای بسیار خوبی رقم بزنیم.

صفا در پایان بیان کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان تاکید بسیار ویژه ای در بحث مبادلات بین المللی و شناساندن ظرفیت های استان هرمزگان در بحث اقتصادی و گردشگری به کشورهای هدف دارد و تاکنون با اتاق های بازرگانی کشورهای متعددی ارتباط برقرار کرده و دستاوردهای بسیار خوبی نیز به دنبال داشته است. با توجه به ظرفیت های استان هرمزگان ارتباط با اتاق های بازرگانی سایر کشورها که بتواند از ظرفیت های این استان استفاده کند، برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.