رئیس جمهور به صورت سرزده وارد توکهور و هشتبندی میناب شد

رئیس جمهور در نخستین برنامه سفر به هرمزگان، به صورت سرزده وارد منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب شد.

به گزارش تیلا نیوز، بازدید از کمپ سیل زدگان و دیدار با خانواده های سیل زده مهمترین برنامه رئیس جمهور در توکهور و هشتبندی است.

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در دیدار با مردم گفت: همه خواسته های مردم توکهور از جمله ارتقا به شهرستان بررسی خواهد شد.

حجت الاسلام رئیسی گفت: موضوع جاده، مشکلات کشاورزی و درخواست های شخصی و نامه های مردمی رسیدگی و پاسخ داده می شود.