رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان: امروز مراکز واکسیناسیون کرونا در هرمزگان تعطیل است/فعالیت تنها یک مرکز پشتیبان در بندرعباس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: همزمان با عاشورا، امروز مراکز واکسیناسیون کرونا در استان تعطیل است و فقط یک مرکز در بندرعباس به صورت مرکز پشتیبان برای تزریق واکسن فعال است.

به گزارش تیلا نیوز، دکتر حسین فرشیدی در گفت و گو با ایسنا، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر دیگر به جمع جانباختگان کرونا در هرمزگان افزوده شدند و شمار کل جانباختگان این بیماری در استان به هزار و ۹۸۹ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه با بستری شدن ۳۱۹ نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، شمار کل بستری‌ها به هزار و ۳۴۷ نفر رسید، اظهار کرد: اکنون ۱۴۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۴۶ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۷۷ هزار و ۵۰۸ نفر در استان دز اول و ۱۲۴ هزار و ۱۴۸ نفر نیز دز اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: همزمان با عاشورا، امروز مراکز واکسیناسیون کرونا در استان تعطیل است و فقط یک مرکز در بندرعباس به صورت مرکز پشتیبان برای تزریق واکسن فعال است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: برای همه افرادی که امروز نوبت دز دوم واکسن داشتند پیامک ارسال شده و این افراد روز جمعه می‌توانند برای دریافت واکسن به ۱۱ مرکز مستقر در بندرعباس مراجعه کنند.