رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس: تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری بندرعباس با نظارت بیشتری صورت می‌گیرد

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: برای اینکه حقی از پرسنل شهرداری ضایع نشود کمیته‌ای برای رسیدگی به شکایات نیروهای شهرداری در شورای ششم تشکیل می شود.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از ایسنا، فاطمه جراره صبح امروز (۲۶ مردادماه) با بیان اینکه مسئله مهمی که پرسنل شهرداری را حساس و نگران کرده است موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی است، بیان کرد: در شورای پنجم بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شروع شد و مبنا براین بود که براساس تعداد نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری بندرعباس، ده درصد سهمیه به شهرداری بندرعباس از سازمان شهرداری ها اختصاص داده شد که حدود ۱۳۰ نفر از نیروهای شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس اضافه کرد: بر طبق روالی که وزارت کشور در این زمینه لحاظ کرده بود ۳ آیتم آزمون، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی در مجموع با ۱۰۰ امتیاز(سابقه خدمت۶۰ امتیاز، آزمون ۲۰ امتیاز و مدرک تحصیلی از فوق دیپلم تا دکتری ۲۰امتیاز) در نظر گرفته شد و بعد از برگزاری آزمون، نتایج آن به اطلاع پرسنل رسیده شده است.

جراره خاطرنشان کرد: اما دغدغه ای که پرسنل دارند این است که در ارسال اسامی به وزارت کشور حقی از کسی ضایع نشود و برای اینکه همکاران شورای ششم مطلع شوند بنابراین گذاشته شده که لیست قبل از اینکه به وزارت کشور ارسال شود حتما در اختیار اعضای شورای شهر قرار گیرد و درراستای اینکه خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود کمیته ای برای رسیدگی به شکایات پرسنل با حضور دونفر از اعضای شورای شهر و در صورت لزوم حراست و بازرسی شهرداری تشکیل شود و اسامی نهایی برای ارسال به وزارت کشور در اختیار کل پرسنل گذاشته شود و همچنین بر روی سایت شورای شهر بارگذاری خواهد شد و مدت زمانی را برای اعتراض در نظر می گیریم.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در پایان عنوان کرد: لیست نهایی تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری با تصویب شورای ششم به استانداری و وزارت کشور ارسال می شود تا پرسنل در این زمینه دغدغه ای نداشته باشند و شاهد ضایع شدن حق خود نباشند.