رئیس کمیته امداد: ۸۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد بیمه اجتماعی می‌شوند

رئیس کمیته امداد از پوشش بیمه اجتماعی ۸۰۰ هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد در اجرای طرح فراگیر بیمه اجتماعی محرومان خبر داد.

رئیس کمیته امداد از پوشش بیمه اجتماعی ۸۰۰ هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد در اجرای طرح فراگیر بیمه اجتماعی محرومان خبر داد.

بختیاری گفت: مجلس در اقدامی مناسب از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از افراد محروم جامعه تحت پوشش طرح ملی بیمه اجتماعی فراگیر حمایت کرد. ۸۰۰ هزار نفر از این افراد از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد هستند و این کار در افزایش رفاه محرومان جامعه تاثیر دارد.