مدیر کل کمیته امداد هرمزگان خبر داد؛

راه اندازی سامانه امداد هوشمند و کارآمد

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان گفت: سامانه امداد هوشمند و کارآمد در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش تیلا نیوز، مدیر کل کمیته امداد هرمزگان گفت: سامانه امداد هوشمند (سها) با هدف چابک‌سازی فرایند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان دراستان با حضور تصویری رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

جلیل تراهی گفت: در این طرح دیگر نیاز به مراجعه حضوری نیست، و افراد می‌توانند با مراجعه به نشانی soha.emdad.ir یا smart.emdad.ir با گوشی همراه یا مراجعه به دفتر‌های پیشخوان دولت نسبت به ثبت اطلاعات اولیه خود اقدام کنند.

او گفت: سامانه امداد هوشمند (سها) با هدف چابک‌سازی فرایند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بستر‌های الکترونیکی و فضای مجازی، عملیاتی و پیاده‌سازی شده است.

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان گفت: همچنین برای هزار و ۹۴۰ خانوار کمیته امداد جشن توانمندسازی گرفته شد و این خانوار‌ها از پوشش کمیته امداد خارج شدند.

او گفت: با کمک خیران و کمیته امداد برای ۷۴۳ خانواده تحت پوشش کمیته امداد مسکن فراهم شد.

جلیل تراهی گفت: در این طرح دیگر نیاز به مراجعه حضوری نیست، و افراد می‌توانند با مراجعه به نشانی soha.emdad.ir یا smart.emdad.ir با گوشی همراه یا مراجعه به دفتر‌های پیشخوان دولت نسبت به ثبت اطلاعات اولیه خود اقدام کنند.

او گفت: سامانه امداد هوشمند (سها) با هدف چابک‌سازی فرایند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بستر‌های الکترونیکی و فضای مجازی، عملیاتی و پیاده‌سازی شده است.

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان گفت: همچنین برای هزار و ۹۴۰ خانوار کمیته امداد جشن توانمندسازی گرفته شد و این خانوار‌ها از پوشش کمیته امداد خارج شدند.

او گفت: با کمک خیران و کمیته امداد برای ۷۴۳ خانواده تحت پوشش کمیته امداد مسکن فراهم شد.