راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی اراضی در هرمزگان

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان از راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی اراضی در هرمزگان خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، منصور شفیعی در جلسه کمیسیون ماده ۲ طرح های کشاورزی با موضوع بررسی پرونده های رسیده به کمیسیون ، اظهار کرد : در راستای تسریع در روند فعالیت ها ، سیستم الکترونیکی تعریف شده است که در حین جلسات فرم هلو گرامی واگذاری ها اخذ شده و در همان جلسه از تمامی اعضای بصورت الکترونیکی امضا گرفته می شود و جهت تقسیم به شورای تقسیم معرفی می گردد.

وی افزود : در سنوات گذشته روند واگذاری اراضی فرایند زمان بری در حدود ۵ ماهه بود که با وجود سامانه جامع الکترونیکی اراضی به یک‌ ماه کاهش می یابد .

به گفته مدیر امور اراضی کشاورزی هرمزگان ، تسریع در پاسخگویی به متقاضیان جهت واگذاری های اراضی ، تمدید و انتقال یکی از ویژگی این سامانه جامع الکترونیکی اراضی می باشد .

شفیعی در بخش دیگر به موضوع صدور سند اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت : طی دو سال آینده تمام اراضی کشاورزی هرمزگان سند دار خواهد شد.