دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی خبر داد؛

رتبه دوم دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان در میان ۳۱ استان کشور در شاخصه های آموزشی و درصد پذیرش دانشجو

هرمزگان نخستین استانی که سند آمایش آموزش عالی مهارتی را بر مبنای اسناد بالادستی، ظرفیت‌های استان و نیازهای صنعت و جامعه را تدوین، تصویب و اجرا کرد.

هرمزگان نخستین استانی که سند آمایش آموزش عالی مهارتی را بر مبنای اسناد بالادستی، ظرفیت‌های استان و نیازهای صنعت و جامعه را تدوین، تصویب و اجرا کرد.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی میرزاده در مراسم معرفی رئیس جدید مرکز آموزش علمی کاربردی کیش با اشاره به استقبال مناسب جامعه و دانشجویان از دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان در سال ۱۴۰۰، این استقبال را علاوه بر تلاش جهادی کارکنان دانشگاه در شناساندن مزیت‌های دانشگاه علمی کاربردی، نشانه اعتماد جامعه و نسل جوان به این دانشگاه دانست و آن را مهم‌ترین سرمایه دانشگاه جامع علمی کاربردی عنوان کرد.

میرزاده با اشاره به رتبه دوم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان در میان ۳۱ استان کشور در شاخصه های آموزشی و درصد پذیرش دانشجو، مهارت محور و کاربردی بودن دانشگاه جامع علمی کاربردی و کیفیت مناسب آموزش و همچنین تناسب آن با نیاز بازار کار را عامل استقبال از این دانشگاه دانست.

وی با اعلام اینکه هرمزگان در سال ۱۴۰۰ به عنوان نخستین استان سند آمایش آموزش عالی مهارتی را بر مبنای اسناد بالادستی، ظرفیت‌های استان و نیازهای صنعت و جامعه تدوین، تصویب و اجرا کرد، نگاه آمایشی را مبنای موفقیت و عامل تداوم کیفیت آموزش در دانشگاه برشمرد.