رتبه نخست هرمزگان در حوزه صید و صیادی کشور

مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: هرمزگان با بیش از ۳۰۰ هزار تن صید سالانه رتبه اول صید و صیادی کشور را دارد.

به گزارش تیلا نیوز، مسعود بارانی مدیرکل شیلات هرمزگان در جلسه پرونده های صید و صیادی با اشاره به برخورداری استان هرمزگان از بالغ بر ۳۵هزار نفر صیاد و بیش از چهار هزار و پانصد فروند شناور صیادی گفت: هرمزگان با بیش از ۳۰۰هزار تن صید سالانه رتبه اول صید و صیادی کشور را دارد.

بارانی، برخورداری از ۱۹ بندر صیادی و بیش از ۲۲ موج شکن مردمی را از دیگر برخورداری استان هرمزگان در حوزه صید و صیادی خواند.

در ادامه مدیرکل صید و صیادی سازمان شیلات ایران افزود: ظرفیت ‌ها و توانایی های صید صیادی هرمزگان میتواند زمینه توسعه بیش از پیش، به ویژه در پایداری اشتغال و تولید استان و کشور را فراهم سازد.

رضا عباس پور نادری با اشاره به اهمیت صید و صیادی پایدار، از اتحادیه‌ ها و تعاونی های صیادی هرمزگان خواست تا با شیلات و به ویژه یگان حفاظت منابع آبزیان استان تعامل و همفکری بیشتری داشته باشند و شیلات را در کاهش فشار بر ذخایر آبزیان و همراهی کنند.

وی ایجاد زیستگاه های مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی، ارتقای جایگاه تعاونی های صیادی و همچنین افزایش درآمد آن ها، ترویج و گسترش صید با قلاب، بازنگری و تسهیل در پرداخت عوارض بندری و همچنین بررسی ویژه وضیعت صید و ذخایر ارزشمند آبزیان را از مهم ترین مسائل پیشرو استان ذکر کرد.

گفتنی است، همچنین مدیر کل امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران به همراه معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان و جمعی از مدیران شیلاتی از بندر صیادی بندرعباس بازدید و با جمعی از صیادان استان دیدار کردند.