مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان خبرداد؛

ردیابی ملخ صحرایی در بیش از یک میلیون هکتار از مزارع هرمزگان

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان بر رعایت اصول فنی در مبارزه با ملخ صحرایی تاکید کرد.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان بر رعایت اصول فنی در مبارزه با ملخ صحرایی تاکید کرد.

به گزارش تیلا نیوز، سیدعبدالرضا اشرف منصوری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ارتقا ضریب امنیت غذایی در محصولات کشاورزی با تاکید بر محصولات تازه خوری و پرمصرف از اهداف کلان وزرات متبوع و سیاستهای کلی نظام است.

وی افزود: ارتقا ضریب امنیت غذایی در محصولات کشاورزی با همکاری همه جانبه بخش های مرتبط با حوزه مدیریت و کنترل آفات و نظارت فنی و موثر بر حاصل می شود.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان بر نظارت در توزیع سموم و فروشگاههای سم، نظارت فنی بر آفتکشهای مورداستفاده توسط بهره برداران، هشدار و جلوگیری از مصرف سموم پرخطر، قاچاق و تقلبی در محصولات کشاورزی، افزایش سهم نهاه هاس بیولوژیک در سبد آفتکشها و کودهای مصرفی و آموزش بهره برداران در زمینه سموم مجاز در کنترل آفات در هر محصول تاکید کرد.

منصوری اظهار کرد: از ۶ دی‌ماه سال گذشته به مدت ۲۰ هفته متوالی همکاران جهادکشاورزی شهرستان‌ها به منظور ردیابی ملخ صحرایی در کلیه مناطق دارای پتانسیل ورود این آفت اقدام به پایش از طریق اپلیکشن M۳ کردند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اپلیکشن M۳ از سوی سازمان حفظ نباتات اعلام شده است، عنوان کرد: همکاران جهادکشاورزی شهرستان‌ها اقدام به پایش از طریق اپلیکشن M۳ در تلفن های همراه خود کرده و نتایج ردیابی در این مدت به ۱۰۱ هزار و ۱۶۶ رکورد معادل بیش از یک میلیون هکتار بوده است.