رسانه و رعایت اصل انصاف، صداقت و بی طرفی

رسالت اصلی و وظیفه ذاتی یک رسانه، بیداری افکار عمومی جامعه و ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آحاد مردم در خصوص مسائل جامعه است.

🖋️ علی رئوفی

رسالت اصلی و وظیفه ذاتی یک رسانه، بیداری افکار عمومی جامعه و ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آحاد مردم در خصوص مسائل جامعه است.

رسانه ها در عصر کنونی که بیشتر در بستر فضای مجازی فعال هستند می توانند در آگاهی بخشی، بسیار فراتر از رسانه های مکتوب عمل نمایند.

بنده با شناختی که از جناب آقای مرادی دارم امیدوارم «تیلانیوز» هم در نشر اخبار و وقایع استان و کشور و هم در فرایند کارشناسی و تحلیل و حل مسائل با رعایت اصل انصاف در نشر و نقد سازنده با ارائه راهکار مناسب جای واقعی خود را در کنار اصحاب رسانه و فرهنگ استان و کشور باز خواهد کرد.

در این راستا با ابلاغ تبریک و تهنیت ورود یک رسانه جدید با مدیریت حرفه ای در عرصه فرهنگی استان، آرزوی بهروزی و سلامت و موفقیت برای ایشان و همکاران محترم را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.