رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان خبر داد؛

رشد ۱۸۰ درصدی درآمدهای دانشگاه پیام نور هرمزگان از خدمات علمی و فناوری

رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان از رشد ۱۸۰ درصدی درآمدهای دانشگاه پیام نور هرمزگان از خدمات علمی و فناوری خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، منصور فرهادی رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان در این خصوص اظهار کرد: یکی از رسالت های مهم دانشگاه های نسل نو و پیشرفته در دنیا اثر گذاری علمی روی جامعه و صنعت پیرامونی دانشگاه است و این مقوله به عنوان مسولیت اجتماعی دانشگاه در قبال جامعه پیرامونی محسوب می‌شود.

در همین راستا برای دانشگاه پیام نور هرمزگان هدف گذاری شده است و نگاه بنگاه داری علمی به رویکرد مهم دانشگاه تبدیل شده است.

به گفته فرهادی، این برنامه مدون با گام های عملیاتی که در سال ۱۴۰۱ برداشته شد منجر به رشد ۱۸۰ درصدی درآمدهای دانشگاه از محل خدمات علمی و فناوری به بخش صنعت و جامعه نسبت به سال ۱۴۰۰ شد. این دستاورد بزرگ، می‌تواند زمینه ساز جهش های بزرگ‌تر در سال جاری باشد و دانشگاه به سمت خود اتکایی و عدم اتکا به بودجه های دولتی گام بردارد هدفی عالیه که از آرمانهای هر دانشگاهی در دنیا می باشد.