با حکم رییس سازمان امور مالیاتی کشور؛

رضا آخوندزاده مدیرکل جدید امور مالیاتی هرمزگان شد

با حکم رییس سازمان امور مالیاتی کشور، رضا آخوندزاده به عنوام مدیرکل جدید امور مالیاتی هرمزگان منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، رضا آخوندزاده با حکم رییس امور مالیاتی کل کشور به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی هرمزگان منصوب شد.

صبح امروز مراسم معارفه وی نیز با حضور مسیحی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و از زحمات حسینی مقدم در ۴۵ روز سرپرستی وی بر این اداره کل نیز تجلیل شد.

پیش از این رضا شاکر مریدی مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان بود که پس از انتقال به تهران به عنوان عضو شورای عالی مالیاتی کشور منصوب شد.

آخوندزاده پیش از این رییس اداره امور مالیاتی ۲۳۰۵ بندرعباس بوده است.