رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان از مصوبه جدید هیات دولت خبر داد؛

“رمکان و لافت” شهر شدند

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس از مصوبه هیات دولت مبنی بر شهر شدن دو منطقه رمکان و لافت در شهرستان قشم خبرداد.

به گزارش تیلا نیوز، احمد مرادی در گفت و گو با ایسنا، افزود: پس از نامه ارسالی استانداری هرمزگان مبنی بر تقاضای تبدیل دو روستا رمکان و لافت در شهرستان قشم، مجمع نمایندگان هرمزگان در این راستا پیگیری های لازم را انجام داد و خوشبختانه این موضوع میسر شد.

وی با بیان اینکه سرانجام هیات دولت با این درخواست استاندار هرمزگان موافقت کرد، اضافه کرد: در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به بررسی های انجام شده، هیات وزیران با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان های هرمزگان مربوط به تبدیل رمکان و لافت به شهر موافقت کرد..