اعلام رنگ‌بندی شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونا از روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰

بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از چهارشنبه ۱۶ تیرماه اعمال می‌شود، ۱۲۰ شهرستان قرمز، ۱۸۲ شهرستان نارنجی و ۱۴۶ شهرستان زرد هستند.
رنگ‌بندی شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونا که از روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه اعمال می شود، اعلام شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگ بندی شهرستان‌های کشور که از چهارشنبه ۱۶ تیرماه اعمال می‌شود، ۱۲۰ شهرستان قرمز، ۱۸۲ شهرستان نارنجی و ۱۴۶ شهرستان زرد هستند. تعداد شهرستان‌های آبی صفر است.