رنگ بندی کرونا در هرمزگان/ بستک آبی و حاجی آباد زرد شد!

بر اساس آخرین رنگ بندی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، شهرستان بستک به وضعیت آبی درآمده، اما حاجی آباد در وضعیت زرد قرار گرفته است.

بر اساس آخرین رنگ بندی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، شهرستان بستک به وضعیت آبی درآمده، اما حاجی آباد در وضعیت زرد قرار گرفته است.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: اکنون بجز شهرستان حاجی آباد، همه شهرستان‌های استان در وضعیت آبی شیوع کرونا قرار دارند.

شهرستان حاجی آباد پیش از این در وضعیت آبی قرار داشت.