رکورد دیگر از ورزشکار هرمزگانی

ورزشکار مینابی رکورد روپایی سرعتی خود را ارتقاء بخشید.

به گزارش تیلا نیوز، آرش احمدی طیفکانی رکورد روپایی سرعتی که بصورت ایستاده در دست خود بود با بیست و پنج هزار و شصد و پنجاه عدد در مدت زمان دو ساعت و سی دقیقه در کنفدراسیون جهانی ایمارو به ثبت رساند.

آرش احمدی تا کنون موفق به ثبت ۱۳ رکورد مختلف ورزشی در دنیا شده است.