ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان معرفی شد

طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ابراهیم شاکری‌زاده به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی ابراهیم شاکری‌زاده را به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان منصوب کرد.

در این حکم، مأموریت‌های ویژه‌ای از جمله هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌ریزی برای قدرالسهم استان از GDP کشور و تعیین ارزش افزوده هر بخش و استفاده از جداول داده استانی به عنوان نقشه راه رشد اقتصادی استان متناسب با اهداف رشد اقتصادی سالانه کشور، برنامه‌ریزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات غیرنفتی استان، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش سرزمین و مدیریت بهینه بر مصارف و اثربخش کردن بودجه از جمله مورد تأکید قرار گرفته است.

تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای استان و شهرستان و نظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی و بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان از جمله دیگر محورهای حکم ابراهیم شاکری زاده است.