زلزله ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر شهر قلعه قاضی در شمال شرق بندرعباس را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر منطقه قلعه قاضی در شمال شرق شهرستان بندرعباس را لرزاند.

زلزله ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر در ساعت ۲۳:۲۵ دقیقه امشب شهر قلعه قاضی در شمال شرق بندرعباس را لرزاند/ این زمین لرزه در مناطق فین و سیاهو در شمال شهرستان بندرعباس نیز احساس شد.