معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خبر داد؛

زمان استفاده هرمزگانی ها از برق با تعرفه گرمسیری پایان یافت

برق مشترکان خانگی از ابتدای دی عادی محاسبه می شو د و خبری از تخفیف گرمسیری نیست.

به گزارش تیلا نیوز، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق گفت: با آغاز فصل زمستان و افزایش تعرفه برق، سقف الگوی مصرف برای هر مشترک به ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه رسید.

مشترک‌هایی که بیش‌تر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف کنند، شامل ۳۰ درصد افزایش هزینه‌های سالانه می‌شوند.

مهرداد حاجی زاده گفت: با توجه به اینکه سقف الگوی مصرف برق از فروردین تا آذر هر سال ۳ هزار کیلووات ساعت در ماه است، اگر مشترکین در زمستان برابر با مصرف ماه‌های دیگر سال برق مصرف کنند امکان دارد هزینه هایشان ۱۲ برابر شود.

وی گفت: ۹ ماه از سال به علت شرایط آب و هوایی هرمزگان تعرفه برق گرمسیری اعمال می‌شود، ولی در سه ماه آخر سال این تعرفه تغییر می‌کند.

هرمزگان بیش از ۷۳۵ هزار مشترک برق دارد که ۸۵ درصد از آن‌ها در بخش خانگی هستند.