عبدالحمید حمزه پور عنوان کرد؛

سازمان های دولتی با پرداخت بدهی های خود می توانند کمک بزرگی به بهبود وضعیت آب استان کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: سازمان های دولتی به عنوان بدهکاران بزرگ آبفا می توانند با پرداخت بدهی و به موقع قبوض آب کمک بزرگی به آبفا در خدمات رسانی به مردم داشته باشند.

به گزارش تیلا نیوز، میز ارتباطات مردمی آبفا با حضور محسن خاکی نهاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان و عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در سه شنبه های مردمی برپا و خواسته های مردم در این حوزه به صورت تخصصی و ویژه بررسی شد.

مراجعه کنندگان خواسته های خود را در خصوص واگذاری انشعاب، توسعه شبکه، اجرای خطوط انتقال، قبوض آب و غیره مطرح و دستورات لازم صادر شد.

در این روز همچنین برخی از اعضای شوراهای مناطق مختلف استان نیز به بیان درخواست های خود پرداختند و درخواست های آن ها در حضور معاون استاندار هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.

در این روز همچنین وضعیت خدمات رسانی آبفا، مسائل و مشکلات پیش روی آبفا نیز مطرح و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان حل برخی از این مشکلات را نیازمند همراهی و همکاری سایر مجموعه ها عنوان کرد و افزود: سازمان های دولتی به عنوان بدهکاران بزرگ آبفا می توانند با پرداخت بدهی و به موقع قبوض آب کمک بزرگی به آبفا در خدمات رسانی به مردم داشته باشند.

حمزه پور تصریح کرد: آبفا برای نگهداری تاسیسات، بازسازی شبکه ها و خطوط انتقال، پرداخت حقوق پرسنل و غیره پولی از دولت دریافت نمی کند و هزینه های آن از محل درآمد فروش آب تامین می شود که پرداخت به موقع قبوض کمک شایانی به خدمات مطلوب آبفا می کند.

وی با قدردانی از حمایت های استاندار هرمزگان در خصوص الزام ادارات استان به پرداخت هزینه های آب ها گفت: استاندار هرمزگان در این خصوص تاکیدات و دستورات لازم را داده اند.

مدیرعامل آبفا همچنین به حمایت های استاندار هرمزگان در توسعه شبکه ها و خطوط انتقال آب افزود: این حمایت ها باعث شد تا مناطقی از هرمزگان که با تنش آبی مواجه بود در تابستان به آب پایدار دست پیدا کنند.

حمزه پور ادامه داد: تابستان امسال نیز علیرغم نگرانی هایی که برای آن متصور بودیم با انجام اقدامات توسعه ای و پشتیبانی های دولت سیزدهم با کمترین مشکل پشت سرگذاشتیم و به عنوان نمونه شهرستان سیریک که فاقد هر گونه منابع آبی است به پایدار نسبی رسید که با وارد مدار شدن آب شیرین کن زیارت شاهد آینده ای روشن در این شهرستان خواهیم بود.

وی استفاده از ظرفیت آب شیرین کن ها مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر ۴۱ سایت نمک زدایی در هرمزگان فعال است که در آینده نیز با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت دریا این تعداد افزایش خواهد یافت.

به گفته مدیرعامل آبفا، امسال با اجرای پروژه های توسعه ای ظرفیت بهره مندی روستائیان از آب پایدار افزایش یافته است که پیش بینی های لازم برای سال های آینده نیز صورت گرفته که در نهایت منجر به افزایش بهره مندی جمعیت ساکن در این مناطق خواهد شد.