“ساسان صادقی” به عنوان سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان منصوب شد

طی مراسمی عبدالرسول دریایی از سمت مدیرکل شیلات هرمزگان تکریم و کرسی مدیریت این مجموعه به ساسان صادقی سپرده شد.

به گزارش تیلا نیوز، در این مراسم از زحمات “عبدالرسول دریایی” به عنوان مدیرکل سابق شیلات هرمزگان تقدیر و “ساسان صادقی” به عنوان سرپرست این اداره کل از سوی رئیس سازمان شیلات ایران منصوب شد.

دکتر ساسان صادقی، دارای دکتری تخصصی شیلات است و عضویت در دفتر نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر کشور، سابقه فعالیت استانی و ملی در حوزه های تکثیر و پرورش آبزیان و صید وصیادی و … در کارنامه خود دارد.