ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده شد

ساعت رسمی کشور شب گذشته، یک ساعت به عقب کشیده شد.

ساعت رسمی کشور شب گذشته، یک ساعت به عقب کشیده شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از انتخاب، اساس قانون تغییر ساعت هر سال در فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شده و در شهریور ماه یک ساعت به عقب بازگردانده می‌شود.

این آخرین تغییر ساعات رسمی کشور است‌ و دیگر تغییر ساعت در آغاز سال نو نخواهیم داشت.