بازگشت ساعات کاری به روال قبل و لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور

هیأت وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، با لغو تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آنها به روال قبل موافقت کرد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به انقضای مصوبه دولت مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ درخصوص تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی در تهران و سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و تغییر ساعت کاری آنها، از تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری ساعات کار ادارات و سازمان های دولتی سراسر کشور به روال عادی (از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰) بازگشته و تعطیلی آنها در روزهای پنجشنبه نیز لغو می شود.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسید.

🔸 آ‌یین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت اصلاح شد

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی های دولت را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند اموال غيرمنقول مازاد و يا حقوق مالي را كه مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ مجوز با رعايت قوانين و مقررات از طريق حراج عمومي در بورس کالا (املاک و مسکن) و يا مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي كه با مزايده منطبق باشد، به فروش برسانند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهاي استاني تابع مي توانند راساً عمليات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتيب مذكور از طريق مزايده عمومي توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور يا از طريق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.

دستورالعمل اجرايي شرايط و فرآيند حراج از طريق بورس املاک و مسکن ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.

به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصول رديف درآمدي مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال و سقف بیست و هشت صدم وجوه واريزي براي اجراي رديف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجويان روزانه دوره دكتري دانشگاه هاي دولتي را كسر و سپس مابقي را به همان دستگاه اجرايي يا استاني وصول كننده منابع از محل رديف‌ مربوط و به استناد رديف مندرج در بخش نهم تغييرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، طرح هاي استاني، كمك به تأمين مسكن كاركنان دستگاه هاي اجرايي و مجتمع هاي اداري نيمه تمام، تكميل، بازسازي و تجهيز پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

اصلاح مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت

هیأت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

براساس اصلاح مصوبه فوق، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارور (اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، برای سال مالی ۱۳۹۹ در چارچوب مفاد مندرج در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین می شود و در سال ۱۴۰۰ پس از پایان قرارداد فعلی، مطابق جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه، به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.