در بارندگی اخیر؛

سامانه‌های آبگیر باران در میناب آبگیری شدند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب از آبگیری سامانه‌های آبگیر باران حوزه‌های باغک سرنی، تیغ سیاه، بادکش و دهندر این شهرستان در دومین بارش پاییزی خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، «خسرو بهرامی نژاد»، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب گفت: با ورود دومین سامانه بارشی و با میانگین بارندگی ۱۵ میلی متر و مجموع باران سال زراعی ۳۹.۲ میلی متر به صورت بارش بهاری در حوزه باغک سرنی، تیغ سیاه، بادکش و دهندر که در سنوات گذشته پروژه‌های عملیات بیومکانیک ( سامانه های آبگیر باران ) از محل صندوق توسعه ملی کشور اجرا گردیده به میزان ۲۰۰ هزار مترمکعب آبگیری شده است.

بهرامی نژاد اضافه کرد: با توجه به خصوصیات خوب این حوزه های آبخیز نظیر شیب کمتر از ۳ درصد، وسعت زیاد اراضی کشاورزی پائین دست اجرای عملیات احداث هلالی آبگیر یکی از راهکارهای مناسب مدیریت پایدار منطقه به شمار می آید .

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب افزود: یکی از روش‌های مهم سازگاری با خشکی و جلوگیری از روند بیابان زایی ، استفاده مفید از منابع آب است و باید سعی کرد تا حد ممکن از ریزش های جوی و جریان های سطحی به نحو مطلوب استفاده شود.