سامانه پاسخ به سئوال های حقوقی مردم در دادگستری هرمزگان ایجاد شد

رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۲ سامانه پاسخگویی به سئوال های حقوقی مردم و دریافت انتقادات و پیشنهادها در دستگاه قضایی این استان راه‌اندازی شد.

به گزارش تیلا نیوز، علی صالحی با اشاره به تٱکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم دسترسی آسان و ارزان مردم به مشاوره های حقوقی افزود: با توجه به اهمیت درک صحیح از قوانین و مقررات توسط مراجعان دستگاه قضایی، راه‌اندازی مراکز مشاوره حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: در همین راستا و به منظور تحقق مطالبه رییس قوه قضاییه، مردم می توانند همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ با شماره گیری کد ۰۷۶۳۲۰۶ با کارشناسان این حوزه تماس‌ گرفته و به صورت رایگان از خدمات مشاوره ای برخوردار شوند.

صالحی در ادامه بر نقش مهم نظارت های مردمی در اجرایی نمودن مأموریت ها و اهداف تعیین شده در سند تحول قضایی تأکید کرد و گفت: سامانه پیامکی با سرشماره ۳۰۰۰۸۶۳۲۰۶ نیز جهت دریافت انتقادات، پیشنهادها و انعکاس مشکلات با هدف استفاده از ظرفیت های مردمی برای نظارت بر عملکرد بخش های مختلف دستگاه قضایی، ایجاد و راه‌اندازی شده است.

به گفته رییس کل دادگستری هرمزگان، پیام های ارسالی به این سامانه به صورت مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرند و ضمن صدور دستورهای مقتضی در خصوص هر مورد، موضوعات مطرح شده تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می شوند.