سرویس‌دهی شرکت فرودگاه‌ها به ۱۵۰۰ پرواز داخلی و خارجی در روز

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی گفت: برج مراقبت و کنترل شرکت فرودگاه‌های کشور روزانه به ۱۵۰۰ پرواز داخلی و خارجی سرویس دهی دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمید رضا سیدی گفت: ۳هزار و  ۹۵۹ پرواز آمار کل پروازها و خدمات ناوبری ارائه شده در ایام اربعین بوده که از این طریق ۲هزار و ۴۳۱ پرواز انجام و ۲۷۷هزار زائر  جابه جا شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران،  آمار و پروازهای اربعین به فرودگاه های مرزی طبق بررسی های صورت گرفته حدود  ۱۸۸هزار زائر و ۱۷۴۵ پرواز  انجام شده  و یک هزار و ۵۲۸ پرواز در فرودگاه امام انجام شده است.

او می گوید:۵۳ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی است و روزانه ۱۵۰۰ پرواز داخلی و خارجی انجام شده و این پرواز ها از طریق برج های مراقبت  سرویس دهی می شوند.

سیدی گفت: این حوزه کنترل ترافیک و کنترل شده و روزانه ۱۰۰ ها پرواز محلی و آموزشی در شهرهای مختلف سرویس دهی می شوند.