سرپرست دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان منصوب شد

با حکم استاندار هرمزگان عبدالرسول دریایی به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان منصوب شد.

با حکم استاندار هرمزگان عبدالرسول دریایی به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حکمی عبدالرسول دریایی را به سمت سرپرست دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان منصوب کرد.

دریایی پیش از این مدیرکل شیلات استان هرمزگان بود.