سرپرست سازمان امور دانشجویان: دانشجویان ورودی جدید در خوابگاه اسکان نمی‌یابند

سرپرست سازمان امور دانشجویان گفت: با توجه به اینکه دانشجویان ورودی جدید در سال تحصیلی پیش رو، از طریق آموزش مجازی تحصیل خود را آغاز می کنند، خوابگاه هم به آنها اختصاص نمی یابد.

به گزارش تیلا نیوز، غلامرضا غفاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره اسکان خوابگاه به دانشجویان در سال تحصیلی جدید، افزود: خوابگاه ها در سال تحصیلی جدید به میزانی که دانشجویان در ۲ مرحله واکسن دریافت کرده باشند، مشکلی برای اسکان ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دانشجویی فقط یک دُز واکسن دریافت کرده باشند امکان حضور در خوابگاه دارد یا نه، تاکید کرد: مجموعه وزارت بهداشت باید اعلام کند میزان ایمنی بدن بعد از دریافت دُز نخست واکسن چقدر است.

سرپرست سازمان امور دانشجویان در باره اینکه برخی دانشگاه ها از جمله خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرده اند در ترم جدید به دانشجویان به دلیل ویروس کرونا خوابگاه نمی دهند، گفت: ارایه خوابگاه خدمتی است که در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و شرایط همه دانشگاه ها در اختصاص خوابگاه یکسان نیست. برخی دانشگاه ها محدودیت بیشتر دارند و به همین خاطر قبل از شروع سال تحصیلی، شرایط خود را به دانشجو اعلام می کنند.

این مسوول سازمان امور دانشجویان ادامه داد: با توجه به اینکه دانشجویان ورودی جدید در دانشگاه حضور نمی یابند، خوابگاه هم به آنها تعلق نمی گیرد.

غفاری افزود: سازمان امور دانشجویان به دانشگاه ها اعلام کرده است بر اساس امکاناتی که در اختیار دارند خوابگاه های مورد نیاز دانشجویان را تامین کنند. حضور دانشجویان در دانشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی است و پیش بینیِ پایین آمدن ظرفیت خوابگاه ها با توجه به کاهش تعداد دانشجویان در هر اتاق خوابگاه وجود دارد.

به گزارش ایرنا، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم هفته گذشته در یک نشست خبری، اولویت واکسیناسیون دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی را به تفکیک ماه های انجام واکسیناسیون، اعلام کرد.

در اولویت شهریور ماه، دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۷ و پیش از آن با تعداد ۷۴ هزار نفر، دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۹ و پیش از آن با تعداد ۳۹۶ هزار نفر و دانشجویان دکتری تخصصی عمومی ورودی ۹۵ و پیش از آن با تعداد ۳۲ هزار نفر واکسن کرونا دریافت می کنند.