سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت: مشخصات سوش جدید کرونا در حال بررسی است

سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: مشخصات سوش جدید کرونا در حال بررسی است و تنها مرجع علمی و اصلی اطلاع رسانی وزارت بهداشت است.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهارداشت:مشخصات سوش جدید کرونا هنوز درحال بررسی است وبر اساس مستندات فعلی تمامی توصیه های قبلی ارائه شده از وزارت بهداشت موکدا توصیه می شود.

وی افزود: تاثیر واکسن و رعایت پروتکلهای اعلام شده قبلی از جمله استفاده از ماسک و فاصله گذاری نه تنها از ارزش آنها در پیشگیری کاسته نشده، به همان قوت قبلی موثر هستند.

هاشمی گفت: تنها مرجع اصلی و علمی و اطلاع رسانی همچنان فقط وزارت بهداشت است.

وی بیان داشت: استفاده از داروهای پیشنهاد شده توسط افراد غیر متخصص، و بهره گیری از روش های نامتعارف و …باید پرهیز جدی شود.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تنها مرجع اصلی و علمی و اطلاع رسانی همچنان فقط وزارت بهداشت است، گفت: به مردم پیشنهاد می شود ضمن حفظ خونسردی و صبوری به شایعات توجهی نداشته باشند.

وی تاکید کرد: اطمینان داشته باشید دولت و وزارت بهداشت در کنار افزایش اقدامات احتیاطی سختگیری های مرزی را تشدید خواهد کرد.