سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان منصوب شد

استاندار هرمزگان در حکمی احسان کامرانی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان منصوب کرد.

استاندار هرمزگان در حکمی احسان کامرانی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان منصوب کرد.

در بخشی از حکم مهدی دوستی خطاب به سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان آمده است: انتظار می‌رود با بذل توجه به منشور اخلاقی دولت مردمی ایران قوی و در هماهنگی با دیگر دستگاه‌های کشوری و لشکری و با بهره گیری از نیرو‌های مجرب و توانا در انجام وظایف محوله، عمل کنید.

کامرانی پیش از این رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان و رئیس بسیج استاد استان بود.