سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان: تشکیل کارگروه ویژه پیگیری ثبت آثار تاریخی هرمزگان در یونسکو

سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان گفت: کارگروه ویژه پیگیری ثبت آثار تاریخی و فرهنگی قابل ثبت هرمزگان در یونسکو تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار تیلا نیوز، احسان کامرانی دوشنبه شب در جلسه نشست هماهنگی تشکیل کار گروه ویژه جهت شناسایی ظرفیت های قابل ثبت هرمزگان در یونسکو، با اشاره به ظرفیت های تاریخی استان، عنوان کرد: استان هرمزگان از نظر تاریخی دارای قدمت بالایی است و برخی آثار تاریخی موجود در استان به دوره پارینه سنگی بر می شود.

وی افزود: معرفی آثار تاریخی استان هرمزگان در سطح ملی و بین المللی برای آشنایی هموطنان و مردم سایر کشورها ضروری است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: استان هرمزگان در سطح ملی دارای ۱۶۸ اثر ثبت شده است که قابل افزایش است.

کامرانی در همین خصوص، گفت: یک اثر تاریخی استان در فهرست آثار یونسکو ثبت جهانی شده است و یک اثر دیگر در نیز نوبت ثبت قرار دارد.

وی اظهار داشت: ظرفیت های گسترده ای که هرمزگان در زمینه آثار تاریخی دارد زمینه افزایش ثبت آثار تاریخی استان را در سطح جهانی مهیا کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، افزود: در شناسایی، معرفی و ثبت آثار تاریخی هرمزگان در یونسکو از همه ظرفیت ها همچون تاریخ شناسان، باستان شناسان انجمن ها و سمن های فعال در حوزه حراست از میراث تاریخی بهره گرفته شود.

کامرانی افزود: برخی آثاری که بین استان هرمزگان و کشورهای همسایه مشترک است می تواند به صورت مشترک با تشکیل کارگروه های پیگیری مشترک ثبت جهانی شوند.

وی تصریح کرد: آداب و رسوم محلی هرمزگان، گویش های محلی، غذاهای محلی، پوشاک محلی از جمله آثار ناملموسی هستند که می توانند ثبت جهانی شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: مستند سازی آثار تاریخی ملموس و غیر ملموس هرمزگان و بهره گیری از ظرفیت سفرای کشورها می تواند در معرفی آثار تاریخی هرمزگان و ثبت جهانی آنها نقش بسزایی ایفا کند.

کامرانی گفت: دانشگاه های هرمزگان و شهرداری ها امکانات مناسبی برای معرفی آثار تاریخی استان دارند که باید بهره گرفت.

وی اظهار داشت: بندر کنگ، «حریره» جزیره کیش، قلعه پرتغالی‌ ها و جنگل های حرا از جمله ظرفیت های هستند که می توان به صورت جهانی در یونسکو ثبت کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، افزود: با توجه به اهمیت میراث تاریخی استان و ضرورت ایجاد زمینه مناسب برای ثبت جهانی آنها در یونسکو کارگروه شناسایی فرصت های تاریخی، فرهنگی و بین المللی استان جهت ثبت در یونسکو با محوریت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و عضویت دستگاه های اجرایی و سمن های فعال در حوزه آثار تاریخی در دستور کار قرار گیرد.