سرپرست منطقه آزاد کیش استعفا داد

محمدرضا نوایی لواسانی از سرپرستی منطقه آزاد کیش استعفا داد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، سعید محمد دبیر مناطق آزاد تجاری با استعفای محمدرضا نوایی لواسانی از سرپرستی منطقه آزاد کیش موافقت کرد و طی حکمی وی را به سمت مشاور عالی دبیرخانه مناطق آزاد تجاری منصوب کرد.

مدت زمان انتصاب وی از ۳ ماه سرپرستی طی شد و بر اساس قانون بدلیل عدم صدور حکم وی، دیگر امکان ماندن وی در این پست ممکن نبود.

لواسانی و افشار فتح الهی در یک روز در کیش و قشم سرپرست منطقه آزاد شده بودند و هنوز تکلیف فتح الهی مشخص نشده است.