سفر تیم ایرانی برای رفع مشکل صادرات فلفل به روسیه

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از سفر یک تیم ایرانی به کشور روسیه برای رفع مشکل صادرات محصولات کشاورزی کشور خبر داد.ذبیح الله اعظمی این تیم را شامل هیاتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت امور خارجه و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برشمرد و هدف از این سفر را رفع مشکل صادرات محصول فلفل کشور عنوان کرد.

ایرنا: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از سفر یک تیم ایرانی به کشور روسیه برای رفع مشکل صادرات محصولات کشاورزی کشور خبر داد.

ذبیح الله اعظمی این تیم را شامل هیاتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت امور خارجه و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برشمرد و هدف از این سفر را رفع مشکل صادرات محصول فلفل کشور عنوان کرد.

وی تصریح کرد: توقف موقتی روند صادرات فلفل ایران به کشور روسیه بنا به درخواست فدرال نظارت بر حقوق مصرف کنندگان روسیه به دلیل مصرف چهار نوع سم بر روی فلفل بوده که این سموم در کشور روسیه ثبت نشده و ناشناخته است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنده به عنوان دکتری کشاورزی – تخصصی بیماری‌شناسی گیاهی (PhD) و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تیم ایرانی را همراهی می کنم، گفت: در این سفر درصدد هستیم تا موضوع سموم قارچ کش استروبی، قارچ کش توپاز، کنه کش سان مایت و حشره کش استامی پراید را با کشور روسیه برطرف کنیم.

وی افزود: این سموم برای کشور روسیه شناخته شده نیست لذا از ورود محموله‌های صادراتی حاوی باقیمانده این نوع سموم جلوگیری کرده لذا تیم تخصصی ما دنبال رفع این مشکل است.

اعظمی اظهار داشت: روز گذشته (پنجشنبه) تیم ایرانی به کشور روسیه اعزام شده و هم اکنون این تیم در روسیه مستقر است.