سفر معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به هرمزگان

فکری معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به همراه کوده ئی مدیرکل سرمایه گذاري خارجي کشور به هرمزگان سفر کرد.

فکری معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به همراه کوده ئی مدیرکل سرمایه گذاري خارجي کشور به هرمزگان سفر کرد.

به گزارش تیلا نیوز، این سفر به منظور مذاکرات با مقامات عالی استان، بازدید از آخرین وضعیت پروژه های سرمایه گذاری خارجی در هرمزگان انجام شده است.

گفتنی است بازدید از پروژه های پالایشگاه نفت، قیر و کلنگ زنی پروژه ۱۰ هزار تنی سیلیکون متال و پروژه های شرق هرمزگان بخشی از برنامه های سفر دو روزه ی دکتر فکری و هیئت همراه به هرمزگان خواهد بود.