مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس عنوان کرد؛

سنجش نوآموزان پیش دبستانی تا پایان شهریور ماه ادامه دارد

همزمان با سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، سنجش نوآموزان پیش دبستانی آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس در حاشیه بازدید از پایگاه سنجش نوآموزان به خبرنگار تیلا نیوز گفت: همزمان با سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، سنجش نوآموزان پیش دبستانی آغاز شده و تا پایان شهریور فعال می باشد.

حسینی، ضمن تشکر و قدردانی از معاونت آموزش دبستانی و کارشناسان این حوزه در ناحیه ۲ و همه عوامل اجرایی پایگاه ها ی سنجش سلامت، تصریح کرد: تشخیص به موقع مشکلات و اختلالات باعث می شود که خدمات متناسب با توانایی ها به دانش آموزان جامعه هدف ارائه شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس در ادامه گفت: همزمان با سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان سنجش نوآموزان پیش دبستانی نیز آغاز شده و تا پایان شهریور در ۴ پایگاه ناحیه دو، فعال می باشد.

وی با اشاره به آمار سنجش نوآموزان افزود: با توجه به وضعیت کرونایی و نوبت دهی نوآموزان، تاکنون ۶۱۰۰ نفر نوبت دهی شده که از این تعداد ۵۶۳۰ نوآموز در ۵ پایگاه این ناحیه مراحل سنجش آنها انجام شده است.