معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد؛

سهمیه دانشگاه فرهنگیان هرمزگان ۴۲۰ نفر است

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان از سهمیه ۴۲۰ نفری دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، حسن جراره معاون اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: جمع کل سهمیه اعلام شده دانشگاه فرهنگیان توسط مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت متبوع به استان در ابتدا ۳۸۰ نفر بود که ۸ نفر آن به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و ۳۷۲ نفر به دانشگاه فرهنگیان اختصاص داده شده بود.

وی افزود: از ۳۷۲ نفر سهمیه دانشگاه فرهنگیان، ۳ نفر سهمیه رشته کار و فناوری، ۳۰۴ نفر سهمیه آموزش ابتدایی و ۶۵ نفر سایر رشته های دبیری از سوی مرکز برنامه ریزی و امور اداری اعلام گردید که با پیگیری مدیرکل و معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان هرمزگان ، ۳۰ نفر به سهمیه استان اضافه شد و سهمیه استان از ۳۸۰ نفر به ۴۱۰ نفر افزایش یافت.

این مقام مسئول اذعان داشت: با توجه به اهمیت رشته مربی بهداشت مدارس که ابتدا هیچ سهمیه ای از سوی مرکز برنامه ریزی برای استان در نظر گرفته نشده بود با پیگیری های مجدد مدیرکل و معاونت پژوهش،تعداد ۱۰ نفر مربی بهداشت به سهمیه استان اضافه شد و کل سهمیه استان به ۴۲۰ نفر رسید.

جراره درخصوص توزیع سهمیه دانشگاه فرهنگیان در مناطق ،گفت: مدل پیشنهادی جذب دانشگاه فرهنگیان بدین صورت است که در هر دوره تحصیلی و رشته تدریس براساس تعداد پرسنل بازنشسته چهارسال آینده از سال پایه برای هر منطقه نسبت به کل استان محاسبه می گردد سپس ضریب تخصیص برای هر رشته تدریس در هر جنس مشخص و ضریب تخصیص هر رشته تدریس در سهمیه اختصاص یافته استان از سوی مرکز برنامه ریزی به آن ضرب و سهمیه هر منطقه مشخص می گردد.

وی بیان داشت: درخصوص دانشگاه تربیت دبیر فنی و حرفه ای علاوه بر ضریب تخصیص، نظر اداره فنی و حرفه ای و کاردانش در خصوص رشته های مورد نیاز ملاک قرار می گیرد.

این مسئول تصریح کرد : داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان شده‌اند باید توجه داشته باشند که برخی از رشته‌ها مانند “آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه، آموزش ابتدایی و آموزش تربیت بدنی چند گروهی هستند و در هر دفترچه به صورت جداگانه برایشان سهمیه قرار داده شده است و جذب براساس دامنه پذیرش انجام می شود و فقط محل خدمت متفاوت می باشد.

وی در خصوص جذب ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: در ابتدا کل سهمیه استان ۶۷۳ نفر بود که مدل پیشنهادی جذب آن متفاوت و به صورت یکساله براساس بازنشستگی و تقلیل همان سال انجام می شود و بر این مبنا سهمیه هر منطقه اختصاص داده می شود، به گونه ای که به برخی از شهرستان ها از جمله بشاگرد (۳۶ نفر ) و جاسک (۴۴ نفر) اختصاص داده شد