سوخت گازوئیلی نانوایان جای خود را به گاز شهری می دهد

از اول بهمن ماه تحویل سوخت گازوئیل به نانوایی های مناطق دارای زیر ساخت لوله کشی گاز ممنوع است.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عزیزاله کناری فرماندار شهرستان بندرعباس گفت: از اول بهمن ماه تحویل سوخت گازوئیل به نانوایی های در مناطق دارای زیر ساخت لوله کشی گاز ممنوع است و مسئولیت کمبود نان به عهده اتحادیه نانوایان است.

او گفت:شرکت گاز نیز موظف است فهرست نانوایی که در مسیر لوله کشی گاز قرار داردند تهیه و به فرمانداری و اتحادیه نانوایان اعلام کند تا درصورت خودداری از انشعاب گاز ،سهمیه گازوئیل آنها قطع شود.

فرماندار بندرعباس گفت: حداکثر فرصت اقدام برای انشعاب گاز آنان تا پایان دی است.

نانوایان می توانند با مراجعه به اتحادیه نانوایان و اداره گاز برای تشکیل پرونده اقدام و از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.