شرایط بازگشایی مدارس شبانه روزی در هرمزگان اعلام شد

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مدیران مدارس شبانه روزی که دانش آموزان خوابگاهی دارند بایستی طبق ظرفیت اعلام شده پذیرش دانش آموزان را انجام دهند و نسبت به اجرای دقیق نکات بهداشتی کوشا باشند.

به گزارش تیلا نیوز، محمد قویدل صبح امروز (۱۰ آذرماه) در نشست خود با مدیران مدارس متوسطه بستک، با اشاره به بازگشایی حضوری مدارس و حفظ سلامتی دانش آموزان در مدارس با توجه به شرایط وجود بیماری کرونا در سطح جامعه، افزود: حفظ سلامتی همکاران و دانش آموزان در زمان حضور خود در مدارس جزء اولویت های آموزش و پرورش می باشد و بایستی تمامی پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان ضمن تبیین دستورالعمل های جدید رعایت نکات بهداشتی در مدارس، اضافه کرد: دانش آموزان و همکاران باید دو دُز واکسن تزریق کرده باشند و کارت واکسن خود را یا دیجیتال و یا پرینت شده در اختیار مدرسه قرار دهند.

این مقام مسئول گفت: مدیران مدارس ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مدارس، به منظور کیفیت بخشی به آموزش داشتن الگوی برنامه کلاسی امری ضروری است.

قویدل با اشاره به ارسال دستورالعمل اجرایی بازگشایی مدارس شبانه روزی و پذیرش دانش آموزان خوابگاهی، افزود: مدیران مدارس شبانه روزی که دانش آموزان خوابگاهی دارند بایستی طبق ظرفیت اعلام شده پذیرش دانش آموزان را انجام دهند و نسبت به اجرای دقیق نکات بهداشتی کوشا باشند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه آموزش مجازی نمی تواند جایگزین آموزش و حضوری شود، گفت: دانش آموزان و همکاران در مدت زمان حضور خود در مدرسه جهت حفظ سلامتی خودشان استفاده از ماسک الزامی است.