شش هرمزگانی در اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان فوتسال ایران

بازیکن های فوتسال هرمزگان به اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان ایران دعوت شدند.

به گزارش تیلا نیوز، محمدرضا نوروزی، مانی جانثاری، محمد رضا شجاعی و سبحان رضاپور از تیم فولاد هرمزگان و فرزان یاهمدی و مروان حسنی نسب از تیم آیندگان هرمزگان راه یافتگان به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان ایران هستند.

مرحله نخست اردوی تیم ملی فوتسال جوانان کشور با حضور ۴۰ بازیکن در دو گروه از ۲۲ آبان ماه به میزبانی تهران برگزار می شود.