شهردار بندرعباس : در ایام نوروز تردد خودرو در ساحل سورو ممنوع است

شهردار بندرعباس گفت: در ایام نوروز تردد خوردروها در ساحل سورو بندرعباس ممنوع خواهد بود.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی نوبانی گفت: ستادهای اسکان در ایام نوروز در مناطق چهارگانه شهرداری بندرعباس فعال هستند و در حال برنامه ریزی مناسب برای میزبانی از گردشگران نوروزی هستیم.

وی با بیان اینکه دیوار نگاره‌های نقاشی در ایام نوروز در سطح شهر اکران می‌شوند، گفت: دستفروشان در ایام نوروز ساماندهی می شوند تا علاوه بر ساماندهی جلوه های بصری شهری، آسیبی به فعالیت دستفروشان وارد نشود.

نوبانی با اشاره به اینکه ساحل روب برای نظافت و پاکسازی ساحل خریداری شده و تا قبل از عید فعال خواهد شد، گفت: بروشور نقشه راهنما برای مهمانان تهیه شده و در اختیار مهمانان نوروزی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه امنیت و کنترل ترافیک در ایام نوروز با همکاری پلیس برقرار خواهد شد، گفت: در ایام نوروز تردد خوردروها در ساحل سورو ممنوع خواهد بود و بر این امر نظارت ویژه ای دستور کار قرار خواهیم داد.

شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه گل‌های فصلی برای استقبال از بهار در مناطق چهارگانه شهرداری کاشته شده است، عنوان کرد: عکس های هنرمندان مطرح و به نام استان هرمزگان در ایام نوروز در سطح شهر اکران خواهد شد.