شهردار شمیل بندرعباس معرفی شد

با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس، بخشدار شمیل و جمعی از معتمدین و ‌شهروندان؛ طیب خشایاری به عنوان شهردار شمیل معرفی شد.

به گزارش تیلا نیوز، حبیب بهادری سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس گفت: شهرداری ها نقش به‌سزایی در آبادانی و عمرانی شهرها دارند و شهرداری شمیل می بایست با عملیاتی کردن کارهای عمرانی، تحول سازی را ایجاد تا مردم آن را به عینه ببینند که این ثمرات شهرداری می باشد.

«طیب خشایاری» متولد ۱۳۶۵ است و پیش از این به عنوان کارمند شهرداری قلعه قاضی بندرعباس مشغول به خدمت بود.