شورای نگهبان مصوبه قير رايگان را تاييد كرد

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح استفساریه بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور" درباره اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود از تایید طرح استفساریه بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور” در خصوص اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها در شورای نگهبان خبر داد که متن آن به شرح زیر است:

‏”طرح استفساریه بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور” در خصوص اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.